Incident Management

Een ongeval of calamiteit zorgt altijd voor veel narigheid. Het is dan ook zaak om hier goed en adequaat in te handelen. door de jaren heen hebben wij veel ervaring opgedaan met het handelen in dit soort situaties. Of het nu gaat om een oliespoor of een meerzijdig ongeval, alles draait om korte lijnen en de juiste inzet op de juiste locatie! 

Wij zijn zowel bekend met het REVI als met de opleiding IM, hierdoor beschikken wij over de theoritsche kennis en hebben deze om kunnen zetten naar praktijk ervaring vanuit het oogpunt van de wegbeheerder. Door deze ervaring weten wij wat de wegbeheerder van ons verlangd. 

Wij kunnen ondersteunen bij een tekort aan weginspecteur's, deze beschikken over de juiste papieren en het juiste materieel. De werkzaamheden hiervoor omvatten met name de volgende aspecten het afhandelen van ongevallen en calamiteiten en het coördineren van de gladheidsbestrijding.