Maaiers


Grasmaaier voor het maaien van, parken, groenstroken, wegbermen en v.z.p.. Het maaibeeld is netjes als u het regelmatig bijhoudt.

Klepelmaaier

Klepelmaaier voor het maaien van weilanden, parken, groenstroken, De klepelmaaier heeft 'los' hangende klepels op een horizontaal draaiende as. Door de snelheid slaat het gras eraf. De klepelmaaier kunnen we gebruiken in ruige begroeiingen zoals wegbermen. Het maaibeeld is wat slordiger en rafeliger dan bij de andere maaimachines. De klepelmaaier is vooral geschikt wanneer er afval of puin in het gras ligt.


Schotelmaaier

Schotelmaaier voor het maaien van weilanden, parken, groenstroken. De schotelmaaier maait het gras onderaf, het maaibeeld is netter, maar hier blijft wel een strook gras liggen, deze is weer geschikt voor veevoer.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Swelen ( omkeren van gemaaid gras )